sveiki atvykę į

Viešojo administravimo instituto blogą

Šis blogas yra dėstytojų ir studentų bendras projektas.

Naujausi straipsniai

VAI Blogo tikslai

Svarbiausias blogo tikslas yra atstovauti Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo institutą, jo darbuotojus ir su jo veikla susijusių studentų mokslinius bei studijų interesus.

Tematine prasme šio blogo tikslas yra ginti viešąjį interesą, viešąsias gėrybes ir viešąjį sektorių nuo nepamatuotos kritikos, užslėptos arba viešos privatizacijos, jeigu ji trukdytų socialiniam teisingumui, paslaugų prieinamumui, paslaugų kiekybei, jų kokybei ir kt. Teisinga viešojo sektoriaus ir viešojo administravimo kritika, pavyzdžiui, dėl jo efektyvumo ar paslaugų kokybės, būtų sveikintina ir skelbiama bloge. Svarbus akcentas bus dedamas į konkrečių viešojo sektoriaus metodų taikymą ir jų tobulinimą bei tai atspindinčias vertybes ir ideologiją.

Šiame bloge bus talpinami:

Bus talpinami ir dvigubos, ar skaitlingesnės autorystės – Viešojo administravimo instituto darbuotojo ir studento/ės straipsniai, vertingos medžiagos pavyzdžiai.

Be straipsnių numatomi skelbti bloge darbuotojų ir studentų atliktų tyrimų rezultatai, jeigu tokių atsirastų (konkrečių išvadų pavidalu, kaip sėkmingai taikytos metodologijos pavyzdžiai ir pan.)

Redakcinė kolegija

Blogas turi redakcinę kolegiją, susidedančią iš dviejų Viešojo administravimo specialybės studenčių, Fakulteto dekano patarėjo komunikacijai ir prof. Arvydo Guogio.

Prof. dr. Arvydas Guogis
Jaroslav Urbanovič
Liucija Bukelytė
Diana Seliūginienė
Scroll to Top